ثبت اطلاعات شخصی و انتخاب دامنه

[box_title font_size=”15″ font_alignment=”center” border=”middle” border_color=”#f2f2f2″]

دامنه دلخواه خود را جستجو و انتخاب نمایید

[/box_title]

دامنه (Domain) همان آدرس وبسایت است که در واقع به عنوان نام وبسایت یا نام فروشگاه شناخته می شود و متعلق به صاحب سایت می باشد.
(مثال: khodemoon.com به عنوان دامنه وبسایت شرکت خودمون شناخته می شود.)
توجه داشته باشید که تنها مجاز به استفاده از حروف ، اعداد و خط فاصله می باشید، و استفاده از تقطه (.) یا (_)غیر مجاز می باشد، همچنین انتخاب دامنه دو حرفی امکان پذیر نمی باشد

[wpdomainchecker]

[box_title font_size=”15″ font_alignment=”center” border=”middle” border_color=”#f2f2f2″]

برای ثبت نهایی فرم اطلاعات شخصی را تکمیل نمایید

[/box_title]

نام فارسی (الزامی)

نام لاتین (الزامی)

نام خانوادگی همراه پسوند فارسی (الزامی)

نام خانوادگی همراه پسوند لاتین (الزامی)

نام پدر (الزامی)

کد ملی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره موبایل (الزامی)

شماره 16 رقمی کارت بانکی (الزامی)

آدرس محل سکونت (الزامی)

نام فارسی فروشگاه (الزامی)

دامنه انتخابی فروشگاه (الزامی)